Webhosting 

Welke header informatie dient er te worden aangehouden voor een mailformulier?

Wanneer je op je website een mailformulier wilt gebruiken zal voor de verzonden mail de mailheaders volledig dienen te worden gevult, je kan hiervoor de volgende header informatie aanhouden:

$headers = "";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
$headers .= "From: Organisatie<info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Sender: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP". phpversion() ."\n";
$headers .= "Return-Path: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Priority: 3\n";
$addparameters = "-finfo@jouw-eigen-domein.nl";

//send mail
mail('ontvanger@domein.tld', $subject, $content, $headers, $addparameters);