Webhosting 

Welke header informatie dient er te worden aangehouden voor een mailformulier?

Wanneer je op je website een mailformulier wilt gebruiken dient voor de verzonden mail, de mailheaders volledig te worden gevuld, je kan hiervoor de volgende header informatie aanhouden:

$headers = "";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
$headers .= "From: Organisatie<info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Sender: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP". phpversion() ."\n";
$headers .= "Return-Path: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Priority: 3\n";
$addparameters = "-finfo@jouw-eigen-domein.nl";

//send mail
mail('ontvanger@domein.tld', $subject, $content, $headers, $addparameters);