Webhosting 

Wat wordt er bedoeld met schrijfruimte of harddisk ruimte?

Webhostingpakketten en (virtuele) servers hebben een zogenoemde schrijfruimte limiet. Dit is de beschikbare ruimte waarop data (website, bestanden, mail, etc )op de hostingdienst opgeslagen kan worden. Bij shared webhostingpakketten is het mogelijk dat er er over het limiet heengegaan wordt waarna er opgeruimd of geupgraded kan worden naar een ruimer pakket.