Webhosting 

Waarom werkt mijn ASP e-mail formulier niet meer?

Helaas is het niet meer mogelijk gebruik te maken van het component CDO.Message op de nieuwe servers.

Hiervoor in de plaats kan je nu gebruik maken van Persits ASPEmail (deze was ook al op de oude servers actief). Hieronder vind je een voorbeeld hoe je Persits ASPEmail kan gebruiken in je website ( let op dat je nog wel de velden als sFrom etc invult.  LET OP, bij het veld smtp.AddAddress dient geen = teken te worden gebruikt.

<%
set smtp = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
    smtp.Host = "localhost"
    sFrom = " "
    sFromName = " "
    smtp.From = sFrom
    smtp.FromName = sFromName
    smtp.AddAddress " "
    smtp.Subject=" "
    smtp.Body = " "
    smtp.Send
  %>