Wat is een SLA?

Een SLA is een overeenkomst waarin het serviceniveau opgenomen is. SLA staat voor Service Level Agreement. De afspraken welke in een SLA (binnen de hostingbranche) opgenomen zijn, hebben voornamelijk betrekking op:

- serviceaspecten

- uptime garantie

- onderhoudsmomenten

- reactie- en hersteltijden op storingen en incidenten

- recht op compensatie

Wanneer er bedrijfskritische applicaties draaien op een dedicated of virtuele server dan is het afnemen van een Service Level Agreement aan te raden. 

Let op: Op onze shared hosting omgeving kan er geen gebruik worden gemaakt van SLA's.