Waar staat de term: 'NOC' voor?

NOC staat voor: 'Network Operations Center'. Binnen het NOC wordt het complete VDX netwerk, inclusief de in het netwerk opgenomen servers, gemonitord. Indien er zich een storing voordoet wordt dit vanuit het NOC gemonitord en gecommuniceerd en worden de benodigde maatregelen genomen om de storing zo snel mogelijk het hoofd te bieden.

Gerelateerde F.A.Q. items