Webhosting 

Waar is de NOC-pagina te vinden om te achterhalen of er storingen zijn?

Wanneer zich een storing voordoet wordt dit op de NOC-pagina van VDX gecommuniceerd. Op de NOC-pagina worden continu statusupdates omtrent storingen geplaatst. Je kan hierbij denken aan een storing op server-niveau, maar het kan bijvoorbeeld ook een melding zijn van een DDos-attack, waardoor er vertraging op het netwerk kan optreden.

Wanneer je problemen ervaart met je dienst, doe je er goed aan om eerst op de NOC-pagina te kijken of er zich storingen voordoen alvorens je contact met de helpdesk opneemt. Middels onderstaande link kom je op de NOC-pagina:

http://noc.vdx.nl

 

Gerelateerde F.A.Q. items