Webhosting 

Waar is de NOC pagina te vinden om te achterhalen of er storingen zijn?

Wanneer zich een storing voordoet wordt dit op de NOC pagina van VDX gecommuniceerd. Op de NOC pagina worden continue status updates aangaande storingen gegeven. Je kan hierbij denken aan een storing op server niveau, maar het kan bijvoorbeeld ook een melding zijn van een DDos attack waardoor er vertraging op het netwerk kan optreden.

Wanneer je problemen ervaart met je dienst doe je er goed aan om eerst op de NOC pagina te kijken of er zich storingen voordoen alvorens je contact met de helpdesk opneemt. Middels onderstaande link kom je op de NOC pagina:

http://noc.vdx.nl