Waar is de NOC-pagina te vinden om te achterhalen of er storingen zijn?

Wanneer zich een storing voordoet wordt dit op de NOC-pagina van VDX gecommuniceerd. Op de NOC-pagina worden continu statusupdates omtrent storingen geplaatst. U kan hierbij denken aan een storing op server-niveau, maar het kan bijvoorbeeld ook een melding zijn van een DDos-attack, waardoor er vertraging op het netwerk kan optreden.

Wanneer u problemen ervaart met uw dienst, doet u er goed aan om eerst op de NOC-pagina te kijken of er zich storingen voordoen alvorens u contact met de helpdesk opneemt. Middels onderstaande link komt u op de NOC-pagina:

http://vdx-status.nl

 

Gerelateerde F.A.Q. items