Webhosting 

Hoe pas ik mijn hosts file in mac os aan?

Ga naar Programma's (Apps) en dan naar Hulpprogramma's en open hier de Terminal. Geef vervolgens het volgende commando in, sudo nano /private/etc/hosts. Voeg op de eerste vrije regel het volgende toe (Dit is uiteraard een voorbeeld):

12.345.67.89 jouw-eigen-domein.nl
12.345.67.89 www.jouw-eigen-domein.nl
12.345.67.89 ftp.jouw-eigen-domein.nl


Toets nu Ctrl-X in en druk op Y (yes) om de wijziging op te slaan. Om er zeker van te zijn dat de cache geleegd wordt geeft u het volgende commando in: dscacheutil -flushcache