Overige 

Waarom krijg ik de melding "550 Subject contains invalid characters"?

De melding "550 Subject contains invalid characters" geeft aan dat er non-ASCII karakters staan in de subject / onderwerp van de e-mail, wat niet is toegestaan door RFC. Om non-ASCII karakters te kunnen gebruiken in de subject / onderwerp van de e-mail dient deze correct te worden gecodeerd, bijvoorbeeld met UTF-8. Elke normale e-mailclient zal dit automatisch voor u doen. Dus wanneer u deze melding krijgt zal het hoogstwaarschijnlijk gaan om een fout in een geschreven script die het subject verkeerd aanmaakt.