Webhosting 

Waarom beland mijn mail in de spambox?

Wanneer je mail stuurt vanuit je website kan het voorkomen dat deze bij de ontvangende partij in de spambox terecht komt. Dit kan 2 oorzaken hebben:

  1. SPF records: Je gebruikt een SPF DNS record voor je domein, maar deze is niet juist. De ontvangende partij hanteert SPF en markeert hierdoor de mail als spam.
    Een handleiding/wizard om een correcte SPF record aan te maken vind je hier.
  2. PHP mail() functie: Je gebruikt de mail() functie binnen PHP niet volledig, waardoor niet alle benodigde headers ingevuld worden. Meer informatie over deze functie vind je op deze pagina.
    Een voorbeeld van een volledig ingevulde header ziet er als volgt uit:

$headers = "";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
$headers .= "From: Organisatie<info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Sender: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP". phpversion() ."\n";
$headers .= "Return-Path: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Priority: 3\n";
$addparameters = "-finfo@jouw-eigen-domein.nl";

//send mail
mail('ontvanger@domein.tld', $subject, $content, $headers, $addparameters);