Waarom beland mijn mail in de spambox?

Wanneer u mail stuurt vanuit uw website kan het voorkomen dat deze bij de ontvangende partij in de spambox terecht komt. Dit kan 2 oorzaken hebben:

  1. SPF records: U gebruikt een SPF DNS record voor uw domein, maar deze is niet juist. De ontvangende partij hanteert SPF en markeert hierdoor de mail als spam.
    Een handleiding/wizard om een correcte SPF record aan te maken vind u hier.
  2. PHP mail() functie: U gebruikt de mail() functie binnen PHP niet volledig, waardoor niet alle benodigde headers ingevuld worden. Meer informatie over deze functie vind u op deze pagina.
    Een voorbeeld van een volledig ingevulde header ziet er als volgt uit:

$headers = "";
$headers .= "MIME-Version: 1.0\n";
$headers .= "Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1\n";
$headers .= "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n";
$headers .= "From: Organisatie<info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Sender: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Mailer: PHP". phpversion() ."\n";
$headers .= "Return-Path: <info@jouw-eigen-domein.nl>\n";
$headers .= "X-Priority: 3\n";
$addparameters = "-finfo@jouw-eigen-domein.nl";

//send mail
mail('ontvanger@domein.tld', $subject, $content, $headers, $addparameters);