Webhosting 

Ondersteunen jullie mod_deflate?

De module mod_deflate van Apache ondersteunen wij op al onze linux shared servers. Deze module maakt het mogelijk om data-compressie toe te passen op de inhoud van je website, waardoor deze sneller zal laden op o.a. mobiele apparaten.

Om dit in te schakelen kun je de volgende code gebruiken in het .htaccess bestand van je website

<IfModule mod_deflate.c>
<filesMatch "\.(js|css|html|php)$">
SetOutputFilter DEFLATE
</filesMatch>
</IfModule>
 

Gerelateerde F.A.Q. items

   
  •