Wat is virtualisatie?

Bij virtualisatie wordt het te installeren besturingssysteem (Operating System: OS) van de hardware losgekoppeld. Een OS als Windows of Linux communiceert dan niet rechtstreeks met de hardware: een softwarematige tussenlaag presenteert de hardware "virtueel" aan het OS. Het OS draait dan ook in een virtuele server.

Efficiëntie door virtualisatie

Virtualisatie heeft diverse voordelen. Zo kunnen er meerdere virtuele servers, en dus besturingssystemen, op één krachtige hardwarematige server worden geplaatst. De verschillende virtuele servers "weten dan niet" dat zij op dezelfde server staan. De softwarematige virtualisatielaag zorgt er namelijk voor dat de echte hardware, zoals processors, geheugen en schijfruimte, wordt verdeeld tussen de verschillende virtuele servers. Hierdoor is de hardware efficiënter te gebruiken en werken de virtuele servers toch volledig onafhankelijk en geïsoleerd van elkaar.

Virtualisatie: betrouwbaarheid server

Daarnaast zijn virtuele servers niet afhankelijk van de specifieke hardware van een server. Virtuele servers kunnen dan ook relatief eenvoudig, zelfs zonder enige downtime, worden verplaatst naar een andere hardwarematige server waarop eveneens de softwarematige virtualisatielaag is geïnstalleerd. Dit kan zelfs automatisch gebeuren wanneer een hardwarematige server uitvalt, of wanneer een server te druk is met het afhandelen van de werkzaamheden van andere virtuele servers. Naast het efficiënter benutten van hardware, wat zich vertaalt in lagere kosten, kan virtualisatie dus ook worden ingezet voor servers die extra zekerheid en betrouwbaarheid behoeven.