Domeinnamen 

Wat is een nameserver?

Nameservers zijn de servers die domeinnamen naar IP-adressen vertalen en fungeren als de bewegwijzering van het internet. Voor een domein dienen altijd minimaal 2 nameservers ingesteld te zijn om te waarborgen dat het domein altijd te vinden is.

Ter voorbeeld, wanneer u in uw browser gaat naar vdx.nl, vraagt uw PC bij de nameservers van uw internetprovider waar vdx.nl staat. De nameservers van uw internetprovider vragen vervolgens de beherende instantie van .nl domeinen (omdat dit een .nl domein betreft) in welke nameservers de verwijzing voor vdx.nl te vinden is. U komt dan uit bij de nameservers van vdx.nl en vervolgens word je daar naar de correcte webserver doorgestuurd. Dit alles gebeurt normaliter in enkele miliseconden.

Dit proces wordt overigens niet bij elke aanvraag geheel doorlopen. De meeste nameservers zullen, wanneer ze in de afgelopen x aantal uur (meestal 4) al eerder een aanvraag voor vdx.nl hebben gehad, dit nog in het geheugen (cache) hebben staan en zullen uw PC dan direct de goede kant opsturen.

Wanneer een domeinnaam geregisteerd wordt dienen er minstens twee nameservers opgegeven te worden. Wanneer de eerste nameserver niet functioneert, fungeert de tweede nameserver als 'fall back'. De domeinen welke bij VDX geregistreerd worden maken standaard ook gebruik van de nameservers van VDX. Binnen het online klantenportaal: https://mijn.vdx.nl is in dat geval de DNS van het domein te beheren. Het is ook mogelijk om de nameservers te wijzigen en om de DNS elders te beheren.

Gerelateerde F.A.Q. items

   
  •    
  •    
  •