• Gemakkelijk online
  • 5/5 tevredenheid
  • 7 dagen per week uitmuntende support
  • Al 20 jaar vertrouwd
17 maart 2020

Update COVID-19

Gezien alle recente ontwikkelingen rondom COVID-19 (coronavirus) willen wij u graag informeren over de stappen die wij vanuit VDX en team.blue Nederland hebben genomen om onze bedrijfscontinuïteit en de continuïteit van de dienstverlening richting onze klanten te waarborgen.

Op basis van de richtlijnen van onder andere het RIVM, de GGD en de WHO hebben we onze bedrijfscontinuïteitsplannen uitgebreid met specifieke maatregelen om zo goed mogelijk rekening te houden met de dreiging van het coronavirus. Zo hebben wij al onze medewerkers verzocht tot nader order vanuit huis te werken, iets waar wij reeds op voorbereid waren.Daarnaast hebben wij:

  • de medewerkers van alle kantoren in Nederland instructies gegeven over gezondheidsmaatregelen die zij zelf kunnen nemen om het risico dat zij het coronavirus oplopen te verminderen;
  • op alle kantoren in Nederland aanvullende hygiënemaatregelen genomen. U kunt hierbij denken aan de plaatsing van desinfecterende handgel bij de ingangen van onze kantoorlocaties;
  • een dagelijkse update binnen het MT waarin ziekmeldingen van medewerkers worden besproken, waarbij expliciet gelet wordt op eventuele coronaverschijnselen;
  • besloten om zoveel mogelijk bijeenkomsten (waaronder vergaderingen) digitaal op afstand te laten plaatsvinden.

Standaard zijn onze bedrijfsprocessen, zoals bijvoorbeeld supportverlening en serverbeheer, zo ingeregeld dat wij dit kunnen doen zonder afhankelijk te zijn van een werkplek of locatie. De bovenstaande maatregelen zijn aanvullingen op onze reeds eerder gedefinieerde Business Continuity-strategie en hiermee verwachten we de continuïteit van onze dienstverlening ook in deze uitzonderlijke situatie veilig te stellen. Uiteraard houden wij de actualiteiten nauwlettend in de gaten en zullen we verdergaande maatregelen treffen indien dit nodig blijkt te zijn. We hopen u als klant met dit bericht enigszins gerust te hebben gesteld en zullen u op de hoogte blijven houden middels updates onderaan dit artikel.