Website 

Wat betekenen de verscheidene HTTP fout codes?

Een statuscode, ook wel fout code genoemd, is een 3-cijferige code die wordt toegewezen aan elk verzoek (treffer) dat door de server wordt ontvangen.

Overzicht foutcodes:

Doorgaans krijgen geldige treffers de statuscode 200 ('ok'). De fout 'Pagina niet gevonden' genereert de fout 404. Enkele veelvoorkomende fout codes worden hieronder weergegeven.

100 Doorgaan
101 Protocollen worden verwisseld
200 OK
201 Gemaakt
202 Geaccepteerde
203 Niet-gemachtigde informatie
204 Geen inhoud
205 Inhoud herstellen
206 Gedeeltelijke inhoud
300 Meerdere keuzes
301 Permanent verplaatst
302 Tijdelijk verplaatst
303 Overige weergeven
304 Niet gewijzigd
305 Proxy gebruiken
400 Ongeldige opdracht
401 Machtiging vereist
402 Betaling vereist
403 Verboden
404 Niet gevonden
405 Methode niet toegestaan
406 Niet acceptabel
407 Verificatie op de proxyserver verplicht
408 Time-out voor aanvraag
409 Conflict
410 Verdwenen
411 Lengte vereist
412 Voorwaarde mislukt
413 Aanvraagentiteit te groot
414 Aanvraag-URL te groot
415 Niet-ondersteund mediatype
500 Serverfout
501 Niet geïmplementeerd
502 Onjuiste gateway
503 Onvoldoende bronnen
504 Time-out voor gateway
505 De HTTP-versie wordt niet ondersteund