Virtual Private Server 

Waarom kan ik geen mails versturen aan gmail / hotmail / outlook vanaf mijn VPS?

Zoals u gemerkt heeft zijn de regels omtrent het email gebruik naar Gmail en Outlook aangescherpt. Dit is onder andere om voornamelijk spam tegen te gaan en te voorkomen dat er abusievelijk mail verstuurd word naar de accounts bij deze providers.

Meer informatie hierover kunt u vinden via onderstaande URL:

http://bit.ly/1fxS4jZ

Om te kunnen emailen naar een van deze providers worden de volgende eisen

gesteld:

- Reverse DNS voor IPv4 en IPv6 moet ingesteld zijn.

- Er dienen geldige SPF records in de DNS zone van het domein aanwezig te zijn.

- Implementatie van DKIM (optioneel).

Wel dient opgemerkt te worden dat ondanks het toepassen van de juiste configuratie dit geen vrijwaring geeft voor het probleemloos emailen naar deze providers. Het is namelijk goed mogelijk dat er intern een score systeem gehanteerd word waarin de mail alsnog geblokkeerd word voor de betreffende afzender, hier hebben wij van VDX geen zicht en vat op en dient u zelf bij Gmail na te vragen en op te lossen.

Wat kunt u doen?

U dient te controleren of de genoemde eisen van toepassing zijn voor uw domein en/of server en dient deze mogelijk te implementeren en toe te passen.

We hebben een aantal URL's voor u waarin nader beschreven word hoe een en ander in te richten is:

SPF: http://www.zytrax.com/books/dns/ch9/spf.html

DKIM: http://www.port25.com/support/domainkeysdkim-wizard/

Wat kan VDX doen?

Daar de problemen zich concentreren rond de configuratie van de VPS bent u hier als klant zelf verantwoordelijk voor. Uiteraard kunnen wij met u meekijken en waar nodig advies geven voor het oplossen van de problemen. Ons uurtarief hiervoor is €95 per uur exclusief BTW per VPS. Voor klanten welke een servicelevel bij ons afnemen is dit advies inbegrepen, maar dient u zelf de beslissing te nemen omtrent de juiste reverse naam voor het betreffende IP.

Indien u de reverse DNS wilt laten aanpassen, dan kunt u een aanvraag indienen bij helpdesk@vdx.nl , we zien dan graag om welke IP-adressen het gaat en welke hostname per IP ingesteld dient te worden. Dit zullen wij kosteloos toepassen, omdat alleen wij dit voor u kunnen aanpassen.