Software as a Service 

Hoe wijs ik Applicaties in bulk toe?

Om gebruik te maken van applicaties is Remote Desktop vereist. Voordat er gebruik gemaakt wordt van applicaties dient derhalve eerst de service 'Remote Desktop' te worden toegevoegd aan een gebuiker.

Applicaties kunnen per gebruiker worden toegewezen, maar kunnen ook aan meerdere gebruikers tegelijkertijd worden toegewezen.

  • Log in op het Control Panel
  • In het Control Panel klik op 'Manage Applicaties' in het menu 'Beheer'

Klik op 'Manage Applicaties'

  • 3 kolommen zijn zichtbaar:

- Beschikbare Applicaties, applicaties die zijn toegewezen aan het bedrijf
- Toegewezen Applicaties, beschikbare applicaties die kunnen worden toegewezen aan gebruikers 
- Gebruikers, beschikbare gebruikers

Er zijn 3 kolommen zichtbaar

  • Selecteer in de middelste kolom 'Toegewezen Applicaties' de applicatie(s) en in de rechter kolom 'Gebruikers' de gebruiker(s) aan wie de geselecteerde applicatie toegewezen worden.
  • Klik vervolgens op de pijl naar rechts boven de kolom 'Toegewezen Applicaties' om de applicatie toe te wijzen aan de geselecteerde gebruikers.
    Wanneer er geen gebruikers zijn geselecteerd, dan wordt de geselecteerde applicatie(s) aan alle gebruikers toegewezen.

Omdat voor applicaties de service 'Remote Desktop' benodigd is en niet alle gebruikers per definitie 'Remote Desktop' toegewezen hebben, is het mogelijk om alleen gebruikers met Remote Desktop te zien. Selecteer daarvoor de optie 'Remote Desktop Enabled Users Only' rechts bovenaan.

Applicaties verwijderen

Applicaties kunnen op dezelfde wijze ook in bulk worden verwijderd door i.p.v. de pijl naar rechts, de pijl naar links te klikken.