Overname TransIP 

Ik heb producten bij VDX. Wat gebeurt daarmee?

Elk afgenomen product blijft behouden in de huidige vorm. Er zullen als gevolg van de overname geen wijzingen in gemaakte afspraken of productspecificaties plaatsvinden.