Domeinnamen 

Wat is een domein alias?

Wanneer je een hostingpakket afneemt bij VDX wordt deze gekoppeld aan een domeinnaam.
Dit is dan het hoofddomein. Het is mogelijk om domeinen aan het hostingpakket toe te voegen als 'alias'. Deze domeinen hebben dezelfde eigenschappen als het hoofddomein. Aangemaakte e-mailadressen zullen ook als aliasdomein variant werken. Bij VDX wordt deze dients de dienst Koppelen genoemd, dit betreft een gratis dienst.

Voorbeeld:

U heeft een hostingpakket bij VDX welke gekoppeld is aan het hoofddomein: jouw-eigen-domein.nl Hierop is je website actief en heb je een e-mailaccount aangemaakt: info@jouw-eigen-domein.nl

Nu wil je het domein: jouw-eigen-domein.com als alias toevoegen op het hostingpakket. Ingesteld als alias heeft dit domein dezelfde eigenschappen als het hoofddomein. Bezoekers van jouw-eigen-domein.com komen uit op de website jouw-eigen-domein.nl en e-mails welke verstuurd worden naar info@jouw-eigen-domein.com worden afgeleverd in de inbox van het aangemaakte e-mailaccount: info@jouw-eigen-domein.nl.

In de browser zal echter wel het domein-alias weergegeven blijven worden waaronder de website getoond wordt. Wanneer je liever hebt dat het hoofddomein weergegeven wordt dan is het aan te raden om een redirect/URL forward aan te vragen.