Informatie over domeinnamen

Wat zijn domeinnamen

Een domeinnaam is te vergelijken met het bezoekadres van uw bedrijf of huis. Iedere plek op internet heeft een IP-adres, dit is te vergelijken met een kadastrale nummer van de kavel waarop uw bedrijf of huis staat. Om alle kadastrale nummers te onthouden, hebben we ooit gekozen voor adressen. Omdat IP-adressen ook moeilijk te onthouden zijn, gebruiker we domeinnamen. Deze zijn eenvoudig te communiceren en te onthouden voor de bezoekers. Wanneer u een website bezoekt, bijvoorbeeld vdx.nl, maakt uw device (PC, tablet of smartphone) een verbinding met het unieke IP-nummer van onze website.

Opbouw van een domeinnaam

De opbouw van een domeinnaam bestaat uit twee delen. De naam (Second Level Domain – SLD) en de extensie (Top Level Domain –TLD). In de domeinnaam vdx.nl is ‘vdx’ de naam en is ‘.nl’ de extensie.

Een domeinnaam mag opgebouwd worden uit cijfers, letters en een koppelteken ‘-‘. Het minimale aantal karakters kan verschillen per extensie, maar zal nooit minder zijn dan 2 karakters.

Het is ook mogelijk om verschillende subdomeinen aan te maken op uw domeinnaam. Een subdomein is een naam voor uw Second Level Domain. Bijvoorbeeld order.vdx.nl. In dit voorbeeld is ‘order.’ het subdomein, ‘vdx’ de naam en ‘.nl’ de extensie. Een subdomein gebruikt u wanneer u verschillende sub-websites onder uw domeinnaam wilt plaatsen.

Looptijd van een domeinnaam

Als u een domeinnaam registreert, wordt u nooit de eigenaar van de domeinnaam maar krijgt u voor een bepaalde periode het exclusieve recht om gebruik te maken van de domeinnaam. De periode dat u exclusief gebruik mag maken van de domeinnaam is meestal 1 jaar en bij sommige extensies kan dat 2 jaar zijn. Na deze periode kan de registratie worden verlengd. Bij VDX krijgt u een melding dat de periode verloopt. Wilt u de domeinnaam ook na het verlopen van uw periode nog houden, dan hoeft u niets te doen en verlengen we hem automatisch voor u. Wilt u na de periode geen gebruik meer maken van uw exclusieve gebruiksrecht, dan kunt u uw domeinnaam opzeggen.

Na het opzeggen van uw domeinnaam gaat deze eerst een bepaalde tijd in quarantaine. In deze periode kan een derde deze domeinnaam niet registreren. Deze periode kunt u zien als bedenktijd voor u als oud eigenaar. Bedenkt u zich binnen de quarantaineperiode, dan kunt u de domeinnaam tegen betaling uit quarantaine laten halen door ons. Daarna bent u weer de eigenaar van de exclusieve gebruikersrechten van de domeinnaam. Bedenkt u zich niet, dan zal de domeinnaam na de quarantaineperiode weer op de markt komen en vrij registreerbaar zijn voor iedereen.

Heb je nu een goed idee voor een domein? Doe snel een domeinnaam check op ons platform.

 

VDX werkt samen met leveranciers als Spam Experts, Microsoft, SIDN, Patchman, Plesk en Comodo

VDX werkt met veel succes samen met deze partners